• følg os

Handelsbetingelser

Pensionist.dk og Fritvalgsguiden varetager salg til både kommercielle samarbejdspartnere og privatpersoner.

Abonnement til annoncer til kommercielle samarbejdspartnere

- En annonce købt og betalt på Pensionist.dk og Fritvalgsguiden hjemmeside købes som et årligt, fortløbende abonnement.
- Ved betaling kan benyttes VisaDankort og Dankort. Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
- Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail et ordrenummer.
- Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionist.dk og Fritvalgsguiden
- Betalingen sker straks efter købet.
- Ved genbetaling modtager kunden et girokort på mail.
- Såfremt opkrævningen ønskes sendt med alm. post, pålægges porto og administrationsgebyr
- Alle abonnementer gælder for en på forhånd fastlagt periode, som oplyses i forbindelse med indgåelsen af abonnementet ad gangen.
- Alle abonnementer fortsætter automatisk, indtil de opsiges.

Pensionistklubben.dk

- Pensionistklubben er en fordelsklub for alle pensionister.
- Medlemsskabet af Pensionistklubben koster 100 kr. årligt og forsætter automatisk, indtil det opsiges.
- Medlemsskabet består af et årligt abonnement, som købes på www.pensionist.dk/pensionistklubben
- Pensionistklubben formidler rabatter og tilbud til en lang række samarbejdspartnere, hvor køb af service, vare eller ydelse kan foregå på pensionist.dk egen hjemmeside eller hos en samarbejdspartners via et link til   
  samarbejdspartneren hjemmeside, der åbnes op i en ny fane.

Opsigelse

Opsigelse af abonnement
- Alle abonnementer kan opsiges helt frem til 30 dage, før abonnementet automatisk fornys.
- Kunden kan til enhver tid opsige abonnement- / serviceaftaler hos Fritvalgsguiden ApS jvnf. de gældende vilkår.
- Dette sker med en mdr. varsel før abonnementets udløbsdato.
- Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
- Opsigelse skal ske skriftligt enten pr. mail til bogholderi@pensionist.dk eller pr. post til Fritvalgsguiden ApS eller Pensionist.dk ApS
- I opsigelsen anføres Kundens navn, evt. kundenummer og underskrift.
- Alternativt kan opsigelse fremsendes pr. email, hvor det påhviler kunden at sikre, at Fritvalgsguiden ApS modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.
- Når et medlemsskab opsiges fremsendes automatisk en mail til medlemmet, som bevis/kvittering for at medlemsskabet er opsagt
- Alle opsigelser skal ske skriftligt.

Opsigelse af klik aftale
- Klik-annonce aftaler skal opsiges med 30 dages varsel, før aftalen ophører, med mindre det erstattes med et abonnement.
- Indbetalte udeståender godtgøres ikke.
- Opsigelse skal ske skriftligt enten pr. mail til bogholderi@fritvalgsguiden.dk eller pr. post til Fritvalgsguiden ApS
   hvor det påhviler kunden at sikre, at Fritvalgsguiden ApS modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

Salg til privatpersoner

Ved køb af ydelser og bestilling af værdibeviser på Pensionist.dk og Fritvalgsguiden skal køberen være minimum 18 år.
Ved køb af værdibevis via Pensionist.dk og Fritvalgsguiden accepteres disse generelle betingelser.

Bestilling

- Køber angiver navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger ved bestilling af produkter/ værdibeviser fra Pensionist.dk og Fritvalgsguidens samarbejdspartnere
- Kort tid efter bestillingen modtager køber et værdibevis med ordrenummer, som kvittering på den angivede e-mailadresse.
- Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Pensionist.dk og Fritvalgsguiden
- Betalingen sker straks efter betalingen, eller når et evt. forhåndsaftalt antal af køb opnået.
- Såfremt kravet om minimum antal købere ikke opfyldes, kommer der ikke noget salg i stand af værdibeviset, og der sker heller ingen debitering.
- Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes Pensionist.dk og Fritvalgsguiden at registrere betalingen.
- Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand.
- Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mailadresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen.
- Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.
- Værdibeviset skal udskrives og kan indløses hos den relevante samarbejdspartner.

Priser

Fritvalgsguiden.dk ApS fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen.
Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, forlænget produktions- / leveringstider samt tekniske fejl.

Betaling

- Du kan benytte VisaDankort og Dankort. Der kan tillægges gebyr ved kreditkortbetaling.
- Indløsning af værdibeviser foregår hos Pensionist.dk og Fritvalgsguidens samarbejdspartnere.
- Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes, inden du bestiller.
- Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen.
- Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse fra en ekstern leverandør, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.
- Alle værdibeviser er forsynet med et ordrenummer og et unikt værdibevisnummer.
- Samarbejdspartneren skal bruge dette værdibevisnummer, når du indløser dit værdibevis.
- Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.
- Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Pensionist.dk og Fritvalgsguiden sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.
- Når dit værdibevis er købt, fortrydelsesfristen udløbet og pengene for dit købt er overført til den respektive samarbejdspartner, vil du IKKE kunne kræve at få tilbagebetalt dit værdibevis af Fritvalgsguiden ApS.

Fortrydelsesret for privatpersoner

- Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag, du modtager værdibeviset på e-mail.
- Du har dog INGEN fortrydelsesret ved køb af  værdibeviser til hvor ydelsen er igangsat eller til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten.
- Du har heller ikke INGEN fortrydelsesret ved køb af medlemsskab i Pensionistklubben, når du har taget dit login i brug.
  Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.
- Du skal, inden fristens udløb, sende værdibeviset retur til os på mailadressen: info@pensionist.dk.
- Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet.
- Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Fritvalgsguiden.dk og Pensionist.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset.
- Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med.
- Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Pensionist.dk og Fritvalgsguidens samarbejdspartnere.

Klagemulighed

Fra 15. februar 2016 er det lopligtigt at linke til ODR portalen med dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Når Pensionist.dk, Pensionistklubben.dk og Fritvalgsguiden alene formidler af tjenesteydelser eller varer fra en samarbejdspartner og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset.
Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Pensionist.dk og Fritvalgsguiden ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
Pensionist.dk, Fritvalsguide og Pensionistklubben linket til andre hjemmesider.
Når du benytter andre hjemmesider, skal du være opmærksom på, at så snart du benytter andre hjemmesider, er det den pågældende hjemmesides Handels- og ansvarsbetingelser, der er gældende for de køb eller den aktivtet, du har foretaget på sarbejdspartnerens hjemmeside.
Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

Pensionist.dk og Fritvalgsguiden tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.fritvalgsguiden.dk og www.pensionist.dk

Vi bestræber os på, at Pensionist.dk og Fritvalgsguiden er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri.
Fritvalgsguiden.dk ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af Pensionist.dk og Fritvalgsguiden, såsom personskader, skader på dit computersystem eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m.
Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Fritvalgsguiden.dk ApS er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende.

Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.
Fritvalgsguiden.dk og Pensionist.dk forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder de Generelle Vilkår eller gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Når du køber et værdibevis på Pensionist.dk og Fritvalgsguiden, registrerer vi de oplysninger, som du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil er frivillige.
Pensionist.dk og Fritvalgsguiden.dk er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Pensionist.dk og Fritvalgsguiden, skal du rette henvendelse til Pensionist.dk og Fritvalgsguiden
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.
Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger på hjemmesiden www.pensionist.dk

Cookies

Pensionist.dk og Fritvalgsguiden bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater.
Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v.
Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Pensionist.dk og Fritvalgsguiden hjælpe med at finde en løsning.
Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på info@pensionist.dk eller på tlf: 2973 0909

Ændring af betingelser

Fritvalgsguiden.dk ApS og Pensionist.dk ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.pensionist.dk

Lovvalg og tvister

Køb via Pensionist.dk og Fritvalgsguiden, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.
Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Fritvalgsguiden.dk ApS, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Virksomhedsinformation:
Fritvalgsguiden ApS
Rosensgade 28,2, 8000 Aarhus C
Telefon 2973 0909
CVR 32273084

Del gerne: