• følg os

Fritvalgsguiden.dk – Søg kommunal hjælp og private tilbud her.

Fritvalgsguiden.dk er en søgemaskine - din genvej på nettet

Fritvalgsguiden.dk kan du søge og finde
alle de kommunale tilbud og udvalgte, private tilbud
til pensionister i hele landet.

Fritvalgsguiden.dk kan bruges når du søger information om de mange spørgsmål, som tilværelsen som pensionist giver anledning til.

Her finder du alle oplysningerne på én hjemmeside.

Fritvalgsguiden har samlet de relevante links og telefonnumre, så de er lette at gå til og nemmere at finde - selv hvis man ikke er uddannet i det.
Her finder du de muligheder, du har, samt hvor du skal henvende dig for at få bevilget hjælpen - både midlertidigt eller permanent.

Her kan du søge efter bevilling af hjælp, visitator, hjemmesygepleje, en ældre- eller plejebolig, hjemmehjælp, indkøb eller mad, der bliver leveret, når du er syg.

Har du brug for hjælp?

På et tidspunkt får de fleste af os brug fra hjælp fra kommunen.
Erfaring viser, at det kan være svært at finde ud af, hvordan man får fart i hjælpen.
På de offentlige hjemmesider er oplysningerne fordelt mange forskellige steder.

I Fritvalgsguiden.dk finder du bl.a. alle Danmarks Fritvalgsleverandører.

Offentlig og privat hjælp? - Du bestemmer selv
Fritvalgsgleverandører er de private og de offentlige leverandører af madservice og hjemmehjælp - i form af samt pleje og praktisk hjælp

Du kan finde det hele:
- Hjemmehjælp 
- Madservice
- Indkøb
- Sygeplejersken 
- Visitatoren, der bevilger hjælpen 
- Plejehjem/ ældreboliger
- Akut hjælp 
- private muligheder
- Pension
- Hjælp ved dødsfald

Alle kan få brug for hjælp

Næsten alle pensionister kommer i berøring med det offentlige system, fordi man, på et tidspunkt, får brug for hjælp fra andre!
Det kan ske pludseligt eller gradvist, men vi nærmer os alle sammen hjælpen på et eller andet tidspunkt.
Det sker, fordi kroppens fysiske alder gør, at de kropsfunktioner, vi altid har taget for givet, langsomt, men sikkert ændrer sig.

Når man aldrig har haft kontakt med det offentlige system og pludselig får brug for hjælp, kan det være svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig.
Det kan være svært at finde ud af, hvem man skal spørge, og hvad man skal spørge om.
Man kender måske heller ikke de begreber, der er helt naturlige for dem, der arbejder med det.

Som en af vores læsere sagde;
"Man når et punkt, hvor man skal til at uddanne sig til være pensionist."

Kvinden bag Pensionist.dk og Fritvalgsguiden
Som sygeplejerske og tidligere Fritvalgsleverandør af praktisk hjælp har jeg på egen krop oplevet, hvor forskelligt de enkelte kommuner præsenterer især de godkendte, private fritvalgsleverandører i de enkelte kommuner.
Jeg oplevede også, hvilke udfordringer borgerne kunne have med at finde de relevante oplysninger for at få hjælp, når man skulle have fat i en visitator, fritvalgsleverandør, plejebolig mv. på kommunernes hjemmesider.
Derfor tog jeg initiativ at virkeliggøre www.pensionist.dk med søgemaskinen Fritvalgsguiden.

www.pensionist.dk kom første gang på nettet den 9/9 2009 og blev genetableret med Fritvalgsguiden i sin nuværende form i januar 2016 .
Hilsen Pia Brændstrup

 

Del gerne: