• følg os

Pension - Hvor meget kan du få i folkepension og førtidspension?

Alle satser er gældende fra 2017

Folke- og førtidspension reguleres en gang årligt pr. den 1. januar

Fra 2015 beregnes din pensionen automatisk udfra din forskudsopgørelse
De oplyste beløb, er de maksimale beløb - før fradrag af skat.

Pensionsformer Enlig Gift /
Samlever

Folkepension ( grundbeløb + pensionstillæg)

12.711 kr.

 9.383 kr.

Folkepension  - Grundbeløb

  6.160 kr.   6.160 kr.

Folkepension - Pensionstillæg

  6.551 kr.   3.223 kr.

Førtidspension søgt efter 1/1-2003

18.412 kr.

15.600 kr.

Alm. Førtidspension  og Forhøjet alm. Førtidspension
 (søgt før 1/1-2003)

15.575 kr.

12.268 kr.

Mellemste Førtidspension (søgt før 1/1-2003)

15.575 kr. 12.268 kr.

Højeste Førtidspension (søgt før 1/1-2003)

19.708 kr. 16.401 kr.

Erhvervsudygtighedsbeløb v. højeste Førtidspension
(søgt før 1/1-2003)

  4.133 kr.

  4.133 kr.

Invaliditetsbeløb* (søgt før 1/1-2003)

  3.016 kr.

  3.016 kr.

Førtidsbeløb* (søgt før 1/1-2003)

  1.578 kr.

  1.578 kr.

Ekstra tillægsydelse ved alm. førtidspension*
(søgt før 1/1-2003) 

  1.410 kr.

  1.410 kr.

Ekstra tillægsydelse ved alm. forhøjet førtidspension*

  3.016 kr.

  3.016 kr.

Husk din indkomst kan nedsættes ved supplerende indtægt -
Klik her for at læse mere

Beregn din egen pension

Klik her og se hvordan

Beregn din personlige tillægsprocent på Borger dk

 Klik her for at se hvordan

Pensionstakster - 
henvendelser angående din pensions størrelse

Det er meget individuelt, hvor meget man kan få i pension og ekstra tilskud. 
Derfor kan pensionist.dk ikke påtage sig, at rådgive om individuel pension.

Beregning af din individuelle personlige pension og tillæg

Kontakt Udbetaling Danmark eller din kommune:
- Hvis du har spørgsmål vedr. personlige tilæg eller helbredstillæg, skal du tage
  kontakt til en pensionsrådgiver i din kommune, som kan gå direkte ind i din sag

- Ring til Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061
  for at stille spørgsmål om f.eks.:
  - hvordan du søger eller udskyder folkepension
  - om du har ret til ældrecheck
  - hvordan du dokumenterer dine varmeudgifter

På borger.dk kan du beregne din egen førtidspension - og folkepension

Fuld folkepension udbetales kun efter 40 års bopæl i Danmark .

For at få den fulde folkepension udbetalt, når man bliver 67/65 år, skal man have boet i Danmark i 40 år, efter man er fyldt 15 år.

Har man boet kortere tid end 40 år, nedsættes pensionen svarende til forholdet mellem bopælstiden og de 40 år.
F.eks. får en person, der har boet i Danmark i 28 år, når han bliver folkepensionist, udbetalt 28/40 af folkepensionen

(Kilde Borger.dk)

Del gerne: