• følg os

Hjemmehjælp – Fritvalgsguiden, direkte vej til alle leverandører i Danmark

– Guide til offentlig og privat hjælp til pensionister

Nyttig information om hjemmehjælp og meget mere

Her ser du et udpluk af den hjælp, du kan finde i Fritvalgsguiden.dk

Hjemmehjælp - Fritvalgsleverandører

Virksomheder, der er godkendt af de enkelte kommuner til at levere visteret hjemmehjælp, hjemmepleje, madservice, tøjvask, indkøb, træning m.m. i landets 98 kommunerne.
Det er forskelligt, hvilke leverandører, der er godkendt i de enkelte kommune.

Hjemmehjælp - Visitator/borgerkonsulent

En visitator/borgerkonsulent er en sagsbehandler, fx.en sygeplejerske, der hjælper med at finde fremt til den hjælp, du har brug for, og som i givet fald bevilger hjælpen.

Hjemmesygeplejersken

Sygeplejerske, der er specialiseret i at yde pleje og vejlede ved sygdom i eget hjem - hele døgnet rundt.
Sygeplejen ydes i eget hjem, på Sundhedsklinikker samt via Døgnplejen i alle landets 98 kommuner.

Private muligheder, hjemmehjælp samt andre tilbud

Private virksomheder tilbyder mange former for behandling og hjælpemidler, som du selv kan købe.
Det giver dig en mulighed for at få hjælp - selvom du ikke kan få en bevillling

Boliger til ældre

Du skal kontakte en visitator for at få vurdering til en bevilling til plejehjem eller en ældrebolig. Det er altid en helbredsmæssig vurdering, der afgør, om man kan komme i betragtning til et kommunalt boligtilbud.

Lægevagten

Lægebehandling ved akut opstået sygdom - IKKE akut opstået skade, når din egen praktiserende læge ehar lukket.
Lægevagten består af aml.praktiserede læger, der, som en del af en vagtordningen, sørger for, at du altid kan komme til læge.

Hospitaler og sygehuse

Muligheder for behandlingstilbud på de mange sygehuse og hospitaler i landets 5 Regioner.

Udbetaling Danmark

Pension udbetales via Udbetaling Danmark - ikke længere af de enkelte kommuner.

Del gerne: